Маніпулятор для гри у тетріс на базі МЕМС-акселерометра

Tetris, about

Моя курсова робота на 3-му курсі університету (at the end of 2009). Маніпулятор представляє собою пристрій що закріплюється на руці і дозволяє рухами руки керувати грою: рухами вправо і вліво можна пересунути фігуру у відповідному напрямку, вперед - перевернути фігуру, вниз - опустити.

Схема:

Tetris, schema

Плата під'єднується до комп'ютера за допомогою data cable від мобільного телефону.

Tetris, board

Програма для мікроконтролера:

#include "./avr/io.h"
#include "./avr/interrupt.h"
#define F_CPU 7372800UL
#define ubrr F_CPU/16/9600-1

unsigned char min[3]={255, 255, 255}, max[3]={0, 0, 0};

void init(void)
{
 DDRD=(1<<2);
 PORTD=4; // no sleepmode
 DDRB=(1<<1)|(1<<2);
 PORTB=0; //1.5 g
 ADMUX=0; 
 // external reference
 // port 1 - MUX3_0=0001
 // port 2 - MUX3_0=0010
 // port 3 - MUX3_0=0011
 ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0); 
 // ADC enabled
 // free running off
 // ADC frequency - 230.4 kHz
 UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
 UCSRC=(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
 UBRRH=(unsigned char)(ubrr>>8);
 UBRRL=(unsigned char)(ubrr);
 TIMSK=(1<<TOIE0);
 // T0 overflow innterrupt enabled
 TCCR0=(1<<CS00)|(1<<CS02);
 TCNT0=219;
 // T=5ms
 sei();
}

void setmaxg(char g)
{
 PORTB=g<<1;
}

void conversion(void)
{ // voltage to code
 unsigned char res;
 // channel 1
 ADMUX=(1<<MUX0);
 ADCSRA|=(1<<ADSC); //start convesion
 while(ADCSRA & (1<<ADSC));
 res=(ADCL>>2)+(ADCH<<6);
 if(res>max[0])max[0]=res;
 if(res<min[0])min[0]=res;
 // channel 2
 ADMUX=(1<<MUX1);
 ADCSRA|=(1<<ADSC);//start convesion
 while(ADCSRA & (1<<ADSC));
 res=(ADCL>>2)+(ADCH<<6);
 if(res>max[1])max[1]=res;
 if(res<min[1])min[1]=res;
 // channel 3
 ADMUX=(1<<MUX0)|(1<<MUX1);
 ADCSRA|=(1<<ADSC);//start convesion
 while(ADCSRA & (1<<ADSC));
 res=(ADCL>>2)+(ADCH<<6);
 if(res>max[2])max[2]=res;
 if(res<min[2])min[2]=res;
 // maximums and minimums are saved
}

ISR(TIMER0_OVF_vect)
{ // T0 overflow
 TCNT0=219;
 conversion();
 sei(); // all interrupts enabled
}

void sendbyte(unsigned char data)
{// sending data to PC (1 byte)
 while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
 UDR=data;
}

void senddata(void)
{ //sending maximums and minimums to PC
 unsigned char i;
 for(i=0;i<=2;i++)
 { 
  sendbyte(min[i]);
  sendbyte(max[i]);
  min[i]=255;
  max[i]=0;
 }
}

ISR(USART_RXC_vect)
{ // USART: data catched
 switch(UDR)
 {
  case 0x31: senddata(); break;
  case 0x32: setmaxg(0); break;
  case 0x33: setmaxg(1); break;
  case 0x34: setmaxg(2); break;
  case 0x35: setmaxg(3);
 }
 sei(); // all interrupts enabled
}

int main(void)
{
 init(); 
 while(1);
 return 0;
}

Тетріс був написаний ще влітку на Delphi, just for fun, потрібно було лише додати підтримку маніпулятора.

Tetris, game

Licensed under CC BY-SA 3.0